Hospice New Zealand

Waiata for Conference

As part of the official welcome Pōwhiri we will be singing two waiata - the words we would like delegates to prepare are below;

Himene/Hymm - Whakaaria mai / How great thou art

Whakaaria mai                  Show                     

Tōu rīpeka ki au                your cross to me. 

Tiaho mai                           Let it shine

Rā roto i te pō                    there in the darkness.

Hei kona au                       To there I

Titiro atu ai.                        will be looking. 

 

Ora, mate,                           In life, in death,

 

Hei au koe noho ai              let me rest in thee.

 

Link  to:  https://www.youtube.com/watch?v=rvUj2FE1rpA

Waiata for manuhiri

Song 1 - Purea Nei

Purea nei e te hau                            Scattered by the wind
Horoia e te ua                                    washed by the rain
Whitiwhitia e te ra                             and transformed by the sun,
Mahea ake nga poraruraru           all doubts are swept away
Makere ana nga here.                    and all restrains are cast down.

E rere wairua, e rere                         Fly O free spirit, fly
Ki nga ao o te rangi                          to the clouds in the heavens,
Whitiwhitia e te ra                             transformed by the sun,
Mahea ake nga poraruraru           with all doubts swept away
Makere ana nga here,                    and all restrains cast down.
Makere ana nga here.                    Yes, all restrains are cast down.

Link  to:  https://www.youtube.com/watch?v=PlHxXz4yJvM

Song 2 - Te aroha

Te aroha                                            Love,

Te whakapono                                   Hope,

Te rangimarie                                    Peace,

Tātou, tātou e                                    For us all.

(Please sing twice)

Link  to:  https://www.youtube.com/watch?v=uefJdSCkzPo

  • Follow us on Facebook
Site By Face